ALTA MOTETTKOR

Alta Motettkor

NESTE KONSERT: KOR OG KAKAO

 • Tid: 8. mars 2018 kl. 2030
 • Sted: Kunnskapsparken - Atriet
 • Medvirkende:
  • Alta Motettkor
  • Dirigent: Per Andersson
  • Gjester: Lisa Pedersen (sang) og Magnus Langli (piano)
Konsertplakat

MER OM OSS

 • Vi har i flere tiår samarbeidet med profesjonelle musikere, der kjernen har vært kammermusikkgruppen i Alta, Ensemble Noor. De siste sju årene har koret hatt en høstkonsertserie kalt Klassisk november, med framføring av hele verk og enkeltnummer. Korets julekonsert har vært et fast innslag i førjulstida helt siden koret ble startet, det vil si femti julekonserter i Elvebakken kirke. Under vinterfestivalen Borealis pleier vi å by på en lettere sangaften, og våren avsluttes gjerne med en a cappella-konsert med et sammensatt program.
 • Koret startet i 1963 som et lite kirkekor, men har utvidet virkeområdet til å synge all slags kormusikk. I de første førti årene var Ottar Grimstad dirigent, og koret gjorde i denne perioden flere utenlandsturer (USA, Ungarn, Russland) og opparbeidet gode samarbeidsrelasjoner til profesjonelle musikkinstanser på landsdels- og nasjonalt nivå. Dette satte koret i stand til å framføre verker som Handels Messias og Mozarts og Faures rekviem, og vi fikk bistå Den norske Opera i deres turnearbeid.
 • Koret har som mål å opprettholde og føre videre sin evne til å yte korsang på et høyt amatørnivå, til glede for publikum og sangerne selv, og vi ønsker å kunne fornye repertoaret og samtidig ta vare på det beste i de musikalske tradisjonene vi har vært en del av.
 • Vi øver hver mandag kl. 19-22, pluss intensivert øving foran konserter.